[EVENT] - ĐẠI CHIẾN KUNDUN
Máy chủ Hợp Nhất


Thời gian : 20h20 thứ 7 ngày 10/08/2019
Địa điểm : Server 4 - NON PK

Thể lệ sự kiện :
Tất cả mọi người điều có quyền tham gia

Số lượng Boss Kundun : 3
Số lượng Medusa : 3
Event chỉ thả boss 1 lần duy nhất.


Chúc các bạn vui vẻ .