. ĐUA TOP CHỦNG TỘC
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 25/07/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 07/08/2019


Nội Dung:

- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên .
-
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng Vpoint
1 DW : 123a - DK: MrMax - EF : MrsQueen - MG : MG10m - DL: Bong- Sum : Valencia - RF : TheJoker
2 DW: MrWing - DK: VinaH0use - EF: VKOngGiao - MG : Hello - DL : Ctrl - Sum : SHENLOG - RF : ChuQuanNet