Thông báo: Máy chủ Hợp Nhất - Open Beta 13h ngày 25/07/2019
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.